Τοξικολογικές εξετάσεις σε Τρίχες

DNA Τεστ Αδερφών
DNA Τεστ Αδερφών
23 Μαρτίου 2000
Ντετέκτιβ Παρακολούθηση Ανηλίκου
Ντετέκτιβ Παρακολούθηση Ανηλίκου
19 Απριλίου 2000
DNA Τεστ Αδερφών
DNA Τεστ Αδερφών
23 Μαρτίου 2000
Ντετέκτιβ Παρακολούθηση Ανηλίκου
Ντετέκτιβ Παρακολούθηση Ανηλίκου
19 Απριλίου 2000
Τοξικολογικές εξετάσεις σε Τρίχες - Toxicology tests on hair

Τοξικολογικές εξετάσεις σε Τρίχες.

Τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών, φαρμακευτικών ουσιών και αλκοόλ σε τρίχες.

Γενικές Πληροφορίες:

Οι τοξικολογικές εξετάσεις στις τρίχες πραγματοποιούνται για να εξακριβωθεί αν κάποιος έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ή φαρμακευτικών ουσιών σε προγενέστερο χρόνο.

Τρίχες κεφαλής: Οι τρίχες της κεφαλής μεγαλώνουν με μέση ταχύτητα περίπου 1 με 1,5 εκατοστό το μήνα. Κάθε 1 με 1,5 εκατοστό τρίχας αντιπροσωπεύει ιστορικό κατανάλωσης ουσιών 1 μηνός. Για παράδειγμα μια τούφα τριχών μήκους 8 εκατοστών περιέχει το ιστορικό κατανάλωσης ουσιών 8 έως 12 μηνών.

Με την τοξικολογική ανάλυση των τριχών μπορούμε να ερευνήσουμε προγενέστερες περιόδους κατανάλωσης και συγχρόνως να προσδιορίσουμε το προφίλ του χρήστη : περιστασιακός χρήστης, καθημερινός χρήστης, κτλ., Ενώ για τις περισσότερες ναρκωτικές και φαρμακευτικές ουσίες μπορεί να προσδιοριστεί και η ακριβής ποσότητα κατανάλωσης ανά εβδομάδα ή μήνα.

Τοξικολογικές εξετάσεις σε Τρίχες

Τοξικολογικές εξετάσεις σε Τρίχες

Εναλλακτικά σημεία δειγματοληψίας τριχών για τοξικολογικές.

Δειγματοληψία τριχών μπορεί να γίνει και από άλλα σημεία του σώματος όπως οι μασχάλες, τα γεννητικά όργανα, το στέρνο, τα χέρια, τα γένια, κτλ., παρέχοντας επίσης πληροφορίες για τη χρήση σε προγενέστερους χρόνους, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής χρονική περίοδος κατανάλωσης των ουσιών διότι ο ρυθμός ανάπτυξης της τρίχας σε αυτά τα σημεία δεν είναι συγκεκριμένος.

Παράθυρο ανίχνευσης: από 7 ημέρες – έως χρόνια (εξαρτάται από το μήκος της τρίχας)

Για να ανιχνευθεί μια ουσία χρειάζονται 7 περίπου ημέρες καθώς πρέπει  να διασπαστεί στο σώμα και να μεταφερθεί στην τρίχα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος.

Είδη ανάλυσης σε τρίχες: Συνολική και τμηματική ανάλυση.

Τμηματική ανάλυση

Η τμηματική ανάλυση των τριχών της κεφαλής είναι η πιο λεπτομερή μέθοδος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών σε τρίχες. Κόβοντας τις τρίχες κεφαλής σε τμήματα του 1 εκατοστού, μπορεί να προσδιοριστεί η χρήση μιας ουσίας ανά μήνα και να προκύψει ένα λεπτομερές προφίλ του ιστορικού κατανάλωσης. Επιπρόσθετα, η τμηματική ανάλυση είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις που πρέπει να προσδιοριστεί η τάση της χρήσης, για παράδειγμα η αύξηση ή η μείωση της χρήσης μιας ναρκωτικής ουσίας κατά την πάροδο του χρόνου ή για να επιβεβαιωθεί η διακοπή της.

Συνολική ανάλυση

Από τη συνολική ανάλυση των τριχών της κεφαλής (για Τοξικολογικές εξετάσεις σε Τρίχες) προκύπτει μια γενική εικόνα της χρήσης μιας ναρκωτικής ουσίας για το διάστημα που θα εξεταστεί. Κάθε ανάλυση καλύπτει μια περίοδο 3 μηνών και αναλόγως το μήκος της τρίχας που είναι διαθέσιμο μπορούν να εξεταστούν οι τελευταίοι 3, 6, 12 μήνες ή και μεταγενέστερα.

Συλλογή δείγματος: Για την ανάλυση χρειάζονται να συλλεχθούν από 15 έως 200 τρίχες (αναλόγως με το είδος της ανάλυσης που θα πραγματοποιηθεί) μήκους τουλάχιστον 1 εκατοστού.

Τοξικολογικές εξετάσεις σε Τρίχες

Ντετέκτιβ Πελεκάσης Νίκος και Συνεργάτες

Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών

Σταδίου 39, Αθήνα, 2103616406

Δραγάτση 8, Πειραιάς, 2104131298

Call Now Button