Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας για το έτος 2021

Revenge porn
Revenge porn – Το φαινόμενο στην Ελλάδα
18 Ιανουαρίου 2021
Απειλητικά μηνύματα από θαυμαστή
Απειλητικά μηνύματα από θαυμαστή
30 Νοεμβρίου 2021
Revenge porn
Revenge porn – Το φαινόμενο στην Ελλάδα
18 Ιανουαρίου 2021
Απειλητικά μηνύματα από θαυμαστή
Απειλητικά μηνύματα από θαυμαστή
30 Νοεμβρίου 2021

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε για το 2021 ως «εταιρεία υψηλής αξιοπιστίας» με τη μέθοδο O.T.I.

Το πιστοποιητικό χορηγείται σε επαγγελματίες που χαρακτηρίζονται από άψογη φήμη και συνεργασία μεταξύ των πελατών και των συνεργατών.
Το πιστοποιητικό ‘Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας’ είναι στην αγορά από το 2013. Το έργο ξεκίνησε από την εταιρεία Rybnik company CBOK Sp. z o.o. Sp. k., αφού παρατήρησε ότι το Διαδίκτυο και η ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία παρεμβαίνει και αλλάζει σαφώς τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα και επομένως την συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των καταναλωτών. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε εύρος πληροφοριών για οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία, εταιρεία ή ίδρυμα και αναζητούν νέα, σχετικά με τις εταιρείες που χρησιμοποιούν.

Συχνά θέλουν να γνωρίζουν εάν μια εταιρεία είναι αξιόπιστη. Για το σκοπό αυτό, οι χρήστες κινητών συσκευών δαπανούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους online, διαβάζοντας σχετικά με τις επιχειρήσεις που τους ενδιαφέρουν. Ως αποτέλεσμα αυτών των πληροφοριών, η εταιρεία από το Rybnik κατέληξε στην ιδέα να δοθεί η δυνατότητα στους πελάτες και τους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν κοινό διάλογο. Αφού διεξήγαγε τις κατάλληλες έρευνες εμπειρογνωμόνων, δημιουργήθηκε μια καινοτόμος και ιδιόκτητη ερευνητική μεθοδολογία, η οποία επέτρεψε – με βάση τον δημιουργημένο αλγόριθμο – να προσδιοριστεί το λεγόμενο Rate Opinion.

Η εταιρεία CBOK Sp. z o.o. Sp. k. διεξάγει εξέταση μιας συγκεκριμένης επιχειρηματικής οντότητας με βάση εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο δημιουργήθηκε από την εταιρεία στο Rybnik, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα αλγόριθμο. Επί του παρόντος, κανένα άλλο ίδρυμα η εταιρεία δεν πραγματοποιεί αναλύσεις με τη χρήση αυτού του είδους μεθοδολογίας. Σε λίγο παραπάνω από ένα έτος, το πιστοποιητικό ‘Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας’ έχει γίνει μια πολύ δημοφιλής και σεβαστή διάκριση μεταξύ των επιχειρηματιών και των πελατών. Έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή πιστοποιητικά που εκδόθηκαν στην Πολωνία.

Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας
Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας

Το Opinion Rate είναι μια αριθμητική τιμή που δημιουργείται με βάση έναν ειδικό αλγόριθμο, ο οποίος απεικονίζει τον αριθμό των αρνητικών απόψεων σχετικά με μια εταιρεία, οι οποίες δημοσιεύονται στο διαδίκτυο από τους πελάτες της. Κάθε οντότητα ελέγχεται από ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό για την παρουσία των λεγόμενων ευαίσθητων φράσεων – λέξεις που περιγράφουν αρνητικά τη δραστηριότητα μιας δεδομένης εταιρείας. Αυτοί μπορεί να είναι όροι που απεικονίζουν αναξιοπιστία, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που μειώνουν την προτίμηση της εταιρείας.

Μετά την επαλήθευση του Αναλυτικού Ποσοστού – αν υπάρξει θετικό αποτέλεσμα – δίνεται η ευκαιρία στην εταιρεία να συμμετάσχει στο έργο ‘Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας’. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα αποκλείει την επιχείρηση για ολόκληρο το έτος της τρέχουσας έκδοσης. Η θετική επαλήθευση μιας συγκεκριμένης εταιρείας βάσει του Opinion Rate, δίνει την ευκαιρία να λάβετε το πιστοποιητικό ‘Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας’ και συνεπώς να συμμετάσχετε στο έργο. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος της έρευνας, ο συμμετέχων ενημερώνεται για το γεγονός αυτό τηλεφωνικά – από έναν από τους συμβούλους της εταιρείας μας (Beautiful Company). Το Πιστοποιητικό ‘Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας’ είναι ένα έγγραφο που αποδεικνύει την καλή εικόνα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Μόνο εταιρείες που το συστημά μας δεν βρήκε αρνητικές κριτικές μπορούν να το λάβουν. Επίσης, σε κάποιο βαθμό, αντανακλά την ικανοποίηση του πελάτη.

Ντετέκτιβ Πελεκάσης Νίκος και Συνεργάτες
Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών
Σταδίου 39, Αθήνα, 2103616406
Δραγάτση 8, Πειραιάς, 2104131298

Call Now Button